TIN BIỂN ĐÔNG 30/6/2020: TRUNG QUỐC “CAY ĐẮNG” NHÌN “TÊN~LỬA KH-35U” NGA ĐÁNH~CHÌM 3 TÀU HẢI CẢNH

Leave a Reply