Mùng 2 Âm Tụng Chú Đại Bi Cầu An Sám Hối Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn Tiêu Nghiệp Đón Tài Lộc!

Leave a Reply